• grafiki pracy
 • PlanQ
 • Planowanie pracy
 • System PlanQ

Co to jest PlanQ?

Nowoczesne, proste w obsłudze i efektywne w działaniu narzędzie do planowania pracy w systemie równoważnym. Dzięki niemu planowanie staje się łatwe, szybkie i bezbłędne, a procesy, jakość i koszty pracy ulegają widocznej poprawie.

Przewagi
i udogodnienia
Szczególne
zalety PlanQ
efektywny grafik pracy właściwi ludzie we właściwym
czasie na właściwym miejscu
optymalne grafiki pracy
grafik dla pracowników maksymalne wykorzystanie
nominału pełna kontrola, mniej
nadgodzin, mniej dodatków
optymalizacja pracy najwyższe standardy i wzrost
kompetencji
planowanie grafików grafik pracy tworzony
krócej niż kiedykolwiek i bez pomyłek
przepisy pracy pełna kontrola zgodności
z prawem pracy
PlanQ pozwala na osiąganie najwyższej możliwej jakości pracy ponieważ poza dostępnością uwzględnia zdolności i potencjał każdego z pracowników.

W trakcie optymalizacji procesu planowania, PlanQ uwzględnia nie tylko ilość pracowników, ich dostępność i nominalny czas ich pracy, ale także pozwala aktywnie wprowadzać do procesu planowania:
 • Aktualne założenia biznesowe firmy (limity obsady)
 • Najbardziej pożądane cechy pracowników potrzebne dla realizacji tych założeń
 • Kwalifikacje i uprawnienia każdego z pracowników
 • Pełną i automatyczną synchronizację danych kadrowychdowiedz się więcej >>
PlanQ pozwala na istotne ograniczenie kosztów wynagradzania oraz ich pełną kontrolę.

Ewidencja czasu pracy jako proces realizowany jest w taki sposób, aby zawsze i w pierwszej kolejności wykorzystywał cały nominał pracy pracownika.

W trakcie optymalizacji procesu planowania system automatycznie realizuje wykorzystanie nominału pracowniczego uwzględniając: aktualizowane na bieżąco dane o nominale czasu pracy
 • zasady elastycznego okresu rozliczeniowego
 • work flow długoterminowych planów urlopowych, przepisów prawa pracy, dni wolnych i świąt
 • wbudowane narzędzia Controllingu jak dekretację kosztów pracy na MPK, automatyczne raportowanie controllingowe z przejrzystą wizualizacją raportów
 • usprawnienie procesu płacowego poprzez import gotowych składników wynagrodzeń
dowiedz się więcej >>
PlanQ znacząco usprawnia proces planowania pracy i zwiększa kompetencje osób zajmujących się planowaniem.

Poprawa, wiedzy i umiejętności pracowników oraz wdrożenie wyższych standardów planowania i pracy następuje dzięki:
 • cechom i własnościom samego narzędzia wymuszających i zapewniających nową jakość działania
 • szkoleniom i nauce obsługiwania narzędzia i systemu
 • prezentowania i szczegółowego omawiania case study z obszaru firmy i doświadczeń firm korzystających z PlanQ
 • systemowi szkoleń dotyczących generalnych zasad planowania pracy i przepisów prawa pracy
 • doradztwu w zakresie prawa pracy (audyty, tworzenie regulaminów, konsultacje)

dowiedz się więcej >>
PlanQ skraca do minimum czas planowania pracy, eliminuje ryzyko popełnienia błędów, ogranicza potrzebę dodatkowego angażowania pracowników w proces.

Szybkość, wygodę i bezbłędność planowania system zawdzięcza następującym cechom:
 • harmogram pracy i wykonanie planu widoczne są w każdej chwili i w czasie rzeczywistym
 • łatwa obsługa, interfejs przyjazny użytkownikowi, niezbędne funkcje na jednym - przejrzystym - ekranie, współpraca z systemami RCP
 • stały dostęp do narzędzia z dowolnego terminala (przez przeglądarkę www)
 • konatakt z Centrum Wsparcia Aplikacji
 • natychmiastowa aktualizacja danych dzięki panelowi pracowniczemu
dowiedz się więcej >>
PlanQ eliminuje straty finansowe, emocjonalne, prawne związane z potencjalnymi karami za planowanie niezgodne z przepisami prawa pracy.

Całkowite wyeliminowanie uchybień prawnych jest możliwie ponieważ w PlanQ zastosowano:
 • pełną kontrolę zgodności z przepisami Prawa Pracy na etapie planowania i weryfikacja wykonania planów
 • systemowy brak możliwości zaplanowania pracy pracownika niezgodnego z przepisami
 • automatyczna weryfikacja prawna wprowadzanych danych w trakcie pracy z systemem
 • łatwe godzenie potrzeb działów operacyjnych z formalnymi wymogami działu kadr i PIP
 • natychmiastowa weryfikacja prawna wprowadzanych danych
dowiedz się więcej >>