PlanQ - nowy standard planowania zasobów ludzkich "PlanQ pozwala na osiąganie najwyższej możliwej jakości pracy ponieważ poza dostępnością uwzględnia zdolności i potencjał każdego z pracowników."
Planowanie czasu pracy - PlanQ

W trakcie optymalizacji procesu planowania PlanQ uwzględnia nie tylko liczbę pracowników, ich dostępność i nominalny czas ich pracy, ale także pozwala aktywnie wprowadzać do procesu planowania:

  • aktualne założenia biznesowe firmy (limity obsady)
  • najbardziej pożądane cechy pracowników potrzebne dla realizacji tych założeń
  • kwalifikacje i uprawnienia każdego z pracowników
  • pełną i automatyczną synchronizację danych kadrowych

Dzięki dobrej jakości planowania pracy oraz zaimplementowanym w PlanQ raportowaniem na potrzeby Zarządu, wzrasta świadomość organizacji na temat realnych kosztów pracy oraz potencjalnych możliwości ich ograniczenia.

Planowanie czasu pracy - PlanQ

Dodatkowym modułem, który może (opcjonalnie) zostać zainstalowany i dostosowany do potrzeb Twojej firmy jest system planowania niezbędnej liczby obsady w danym dniu (z dokładnością do 1 godziny).
Mechanizm bazuje na danych historycznych zgromadzonych w PlanQ, danych o cyklach produkcyjnych (pobieranych z np.: hurtowni danych) oraz budżecie jakim może dysponować dana jednostka organizacyjna (np.:sklep, obiekt ochrony, linia produkcyjna).

Wszystkie te dane są następnie przetwarzane przez zaawansowany algorytm, który wskaże optymalną liczebność obsady uwzględniając kwalifikacje i uprawnienia Twoich pracowników.