optymalizacja harmonogramu pracy "Poza 5 głównymi zaletami stanowiącymi o znaczącej przewadze PlanQ posiada wiele dodatkowych cech i udogodnień wyróżniających go z rynku jako produkt optymalny, w pełni dopasowany do potrzeb."

Harmonogram pracy – przewagi konkurencyjne

czas pracy

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs przez przeglądarkę www
 • Brak konieczności instalacji systemu na stacjach roboczych
 • Krótki proces szkolenia pracowników tworzących harmonogram pracy
 • Bezpieczeństwo planowania – pełna zgodność kart ewidencji czasu pracy z Kodeksem Pracy
 • Ład korporacyjny – ujednolicenie procesu planowania pracy
 • Bezpieczeństwo biznesu – planowanie niezbędnej obsady
 • Znacząca redukcja kosztów wynagrodzeń – optymalizacja czasu pracy
 • Aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa
 • Stabilny i bezpieczny mechanizm wymiany danych z systemami Kadrowymi

Harmonogram pracy - PlanQ

 • Układanie harmonogramu pracy na jednym przejrzystym ekranie
 • Praca przez przeglądarkę internetową
 • Rozbudowany system pomocy i wsparcia użytkownika
 • Karta ewidencji czasu pracy drukowana jedynm kliknięciem
 • Nie wymaga dodatkowych licencji użytkownika dla systemu Kadrowo Płacowego

Integracja z ERP

PlanQ

Automatyczna Synchronizacja Danych z systemami Kadrowo Płacowymi (w tym z SAP).

Wieloletnie doświadczenia implementacji Kart Czasu Pracy w SAP oraz bliska współpraca z SID GROUP zaowocowała wprowadzeniem systemu uzupełniającego słabe strony systemów korporacyjnych m.in.:

 • Brak Kart Ewidencji Czasu Pracy w standardzie
 • Obsługa wyłącznie 1. mc okresu rozliczeniowego (!)
 • Bardzo wysokie koszty wdrożenia i zakupu licencji
 • Skomplikowany interfejs użytkownika dostępnych na rynku rozwiązań (utrudnia tworzenie harmonogramu pracy)
 • Globalne rozwiązanie nie uwzględnia specyficznego, polskiego ustawodawstwa związanego z Prawem Pracy (w szczególności brak okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc, uciążliwe rozliczanie godzin nadliczbowych itd.)

monitoring pracy

PlanQ został zaprojektowany z myślą o współpracy z SAP (i innymi systemami), a wiele lat pracy z tym specyficznym systemem pozwoliło na stworzenie narzędzia najlepiej spełniającego oczekiwania użytkowników

 • Pełna wymiana danych kadrowych SAP -> PLANQ oraz PLANQ -> SAP
 • Obniżenie kosztów zakupu dodatkowych licencji SAP
 • Niższe całkowite koszty wdrożenia i użytkowania (TCO)
 • Pełna kompatybilność z wersjami ECC 6.0, R/3 4.6c oraz 4.7
 • Pełna obsługa MANDANTÓW
 • Całkowita zgodność ewidencji czasu pracy z polskim Prawem Pracy