PlanQ - nowy standard planowania zasobów ludzkich "PlanQ znacząco usprawnia proces planowania pracy i zwiększa kompetencje osób zajmujących się planowaniem."
Planowanie czasu pracy - PlanQ

Narzędzie stworzono w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę oraz najwyższe standardy planowania. PlanQ przenosi tę wiedzę i standardy bezpośrednio w środowisko firmy.

Poprawa, wiedzy i umiejętności pracowników oraz wdrożenie wyższych standardów planowania i pracy następuje dzięki:

  • cechom i własnościom samego narzędzia wymuszających i zapewniających nową jakość działania
  • systemowi szkoleń dotyczących generalnych zasad planowania pracy i przepisów Prawa Pracy
  • szkoleniom i nauce obsługiwania systemu
  • prezentowania i szczegółowego omawiania case study z obszaru firmy i doświadczeń firm korzystających z PlanQ
  • doradztwu w zakresie prawa pracy (audyty, tworzenie regulaminów, konsultacje)

Dodatkowo PlanQ może zostać w pełni zintegrowane z dowolnym system kadrowo płacowym oraz z rejestratorem czasu pracy RCP (np.: czytniki kart dostępu), a wszystkie dane dostarczone przez inne systemy do PlanQ znajdą się w Grafiku Wykonanym i innych dokumentach i raportach.

Planowanie czasu pracy - PlanQ

Ujednolicenie i zoptymalizowanie sposobu planowania za pomocą nowoczesnego, dobrze zaprojektowanego narzędzia pozwala skrócić do minimum czas i nakłady związane z samym procesem planowania i uczynić je bezbłędnym.

Standardy pracy jakie niesie ze sobą PlanQ pomagają wprowadzić i utrzymać w firmie odpowiedni ład korporacyjny.

planQ

PlanQ jest produktem skalowalnym, możne zostać zintegrowany z systemem SAP jak również z każdym innym systemem płacowym miedzy innymi z TETA, R2Płatnik, Simple, Symfonia, Raks.

PlanQ jest produktem, którego geneza wywodzi się z systemu SAP R3. 14 letnie doświadczenia konsultantów z SID GROUP w tym 60 udokumentowanych referencji wdrożeniowych systemu SAP HR stanowiło fundament do budowy naszego rozwiązania.